Vi bằng là gì? có nên mua đất công chứng vi bằng?

  1. Vi bằng là gì? 

Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác. Thừa phát lại có quyền lập vi bằng đối với các sự kiện, hành vi theo yêu cầu của đương sự trừ các trường hợp vi phạm quy định về bảo đảm an ninh, quốc phòng, đời tư, đạo đức xã hội và các trường hợp pháp luật cấm. Sau đó, Thừa phát phải gửi Sở Tư Pháp thì vi bằng mới hợp lệ.

Vi bằng chỉ ghi nhận những sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến; việc ghi nhận phải khách quan, trung thực. Trong trường hợp cần thiết Thừa phát lại có quyền mời người làm chứng chứng kiến việc lập vi bằng.

2.Giá trị pháp lý của vi bằng

Căn cứ theo Điều 28 Nghị định 61/2009/NĐ-CP.

Vi bằng có giá trị là chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ án; là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Vi bằng chỉ ghi nhận nội dung cụ thể của sự kiện, hành vi  mà Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến; việc ghi nhận phải khách quan, trung thực,  kèm theo vi bằng có thể có hình ảnh, bằng hình và các tài liệu chứng minh khác.

3. Có nên mua đất công chứng vi bằng?

Hiện nay, có rất nhiều trường hợp mua bán nhà, đất qua vi bằng, thường là đối với trường hợp sổ đỏ , sổ hồng chung hoặc đất chưa có sổ đỏ hoặc sổ đỏ đang thế chấp ngân hàng…

Trong các giao dịch mua bán liên quan đến nhà đất, các bên được văn phòng Thừa phát lại lập vi bằng, nhưng vi bằng này chỉ ghi nhận việc giao tiền, giao nhận giấy tờ.  

Rủi ro khi mua bán nhà qua vi bằng 

Vi bằng không chứng nhận việc mua bán nhà đất. Dùng vi bằng trong mua bán nhà đất là hình thức lách luật, không có giá trị pháp lý và giao dịch có thể bị tuyên vô hiệu khi xảy ra tranh chấp.

Vậy Không nên giao dịch nhà đất thừa phát lại bằng lập vi bằng nhà đất!

Giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà đất bằng các giấy tờ photocopy,  tương tự như giấy tay giữa hai bên là không hợp pháp và rủi ro cao.Có nhiều trường hợp tranh chấp xảy ra trong mua bán những căn nhà , đất “ba chung” này, do việc mua bán sang tay qua nhiều người, trong khi chủ khu nhà  đã mang tài sản thế chấp ở ngân hàng. Những tranh chấp này thiệt hại thuộc về người mua sau cùng.

Hiện nay, Sở Tư pháp TPHCM cần phải có văn bản quy định cụ thể không được cho thừa phát lại chứng thực vào các giao dịch mua bán nhà đất không rõ ràng, không có giấy tờ pháp lý đầy đủ. Nếu không làm sớm việc này, các phát sinh tranh chấp nhà đất sẽ xảy ra và đặt chính quyền vào tình thế rất khó xử lý.

4. MẪU CÔNG CHỨNG VI BẰNG

(Vi bằng Thừa phát lại)-Chuyên trang Thừa phát lại 24h xin giới thiệu đến độc giả mẫu vi bằng của các văn phòng Thừa phát lại được ban hành kèm theo Thông tư 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC  ngày 28/2/2014 và hình ảnh  vi bằng trên thực tế.

Mẫu số: B 02/VB.TPL   (Ban hành theo TT số: 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC  ngày 28/2/2014)

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

…………………………………..
Địa chỉ …………………………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……./BB-TPL ……………, ngày …. tháng ….  Năm……

VI BẰNG

Vào hồi ……….. giờ …………. ngày …….. tháng …… năm …….., tại ……..

………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Ông (bà): ………………………………………………………….. , chức vụ: Thừa phát lại

Ông (bà): ……………………………………………………. , chức vụ: Thư ký nghiệp vụ

………………………………………………………………………………………………………….

Với sự tham gia của: (nếu có)

Ông (bà)/cơ quan/tổ chức: (người yêu cầu lập vi bằng) ………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Số CMTND/Hộ chiếu: …………. cấp ngày: …………….. bởi cơ quan: ………

………………………………………………………………………………………………………….

Với sự chứng kiến của: (nếu có)

Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Số CMTND/Hộ chiếu: ………….. cấp ngày: ………………. bởi cơ quan: …..

………………………………………………………………………………………………………….

Tiến hành lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi sau đây:

(nêu tên của sự kiện, hành vi lập vi bằng)

1) ………………………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

(mô tả trung thực, khách quan nội dung sự kiện, hành vi xảy ra)

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Thừa phát lại cam kết ghi nhận trung thực, khách quan sự kiện, hành vi nêu trên trong Vi bằng này.

Kèm theo Vi bằng này là các tài liệu, văn bản, giấy tờ sau: (nếu có)

1) ………………………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Vi bằng này được đăng ký tại Sở Tư pháp …………………………………………………………………. và có giá trị chứng cứ.

Vi bằng được lập thành …. bản, có giá trị như nhau; lập xong vào hồi …………. giờ………… cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người nghe và nhất trí ký tên.

THƯ KÝ NGHIỆP VỤ(Ký, ghi rõ họ tên) THỪA PHÁT LẠI(Ký, đóng dấu)
NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(nếu có)(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI YÊU CẦU LẬP VI BẰNG
(nếu có)(Ký, ghi rõ họ tên)
Vi bằng là gì? có nên mua đất công chứng vi bằng?
Vi bằng là gì? có nên mua đất công chứng vi bằng?

Mời tham khảo thêm về : pháp lý nhà đất

Check Also

Bán nhà trả góp ở thị xã Bến Cát giá cực rẻ tại đây

Hiện tại dự án của chúng tôi đang Bán nhà trả góp ở thị xã Bến …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *